Login     Sign Up
איך משיגים כספים בחו”ל?

ניהול עמותה יהפוך לעניין קל אם תדע לסדר את הבית שלך, לרשום את הארגון שלך, לאתר תורמים, לכתוב בקשות למענקים, לעקוב אחר מצב הבקשות שלך ולקבל מענקים. כבעלים אחראי של קבוצה ללא מטרות רווח, אתה צריך לדאוג גם לכספים וגם לתוכניות שלך.

איך משיגים כספים בחו”ל? 
ניהול עמותה יהפוך לעניין קל אם תדע לסדר את הבית שלך, לרשום את הארגון שלך, לאתר תורמים, לכתוב בקשות למענקים, לעקוב אחר מצב הבקשות שלך ולקבל מענקים. כבע
MGCHAMERKAZLEGIUSKSAFIM.WORDPRESS.COM
Online members
people 0 (from the last 10 minutes).